roszczenia grupowe

Pozew grupowy pomoże wygrać w drobnych sprawach.

W polskim prawie, przed wejściem w życie ustawy o roszczeniach grupowych, w zasadzie nie istniały instrumenty prawne pozwalające na skuteczne dochodzenie swoich praw grupom poszkodowanych osób. Funkcjonowały przepisy kodeksu postępowania cywilnego, ale zezwalały tylko na połączenie kilku spraw w celu ich wspólnego rozpoznania czy rozstrzygnięcia.

Również 57 artykuł kodeksu postępowania cywilnego upoważniał prokuraturę do złożenia powództwa na rzecz osób, które nie złożyły żadnego pozwu. Taka forma prawna przypominała odrobinę amerykański model „opt-out” , który dopuszcza tego typu pozwy grupowe. Przepisy jednak nie były precyzyjne i w rezultacie rzadko z nich korzystano. Dopiero nowelizacja prawa i pozew zbiorowy określany przepisami osobnej ustawy pozwolił na praktyczne wykorzystywanie grupowych instrumentów prawnych.

Obecnie istnieje wiele możliwości walki z dużymi korporacjami bądź producentami. Polski rząd stworzył możliwość występowania z roszczeniami grupowymi. Dzięki możliwości składania roszczeń grupowych całe grupy osób czujących się oszukanych uzyskały instrument wspólnej walki przeciw nieuczciwym praktykom. Do tej pory takie osoby mogły liczyć jedynie na siebie. Pozwy grupowe już od wielu lat zdają egzamin w innych krajach. Najgłośniejsze z nich odbywały się na terenie Stanów Zjednoczonych, a pokrzywdzone osoby doczekały się naprawdę dużego odszkodowania. Roszczenia grupowe z pewnością mają bardzo wiele zalet. Warto wspomnieć, że właśnie dzięki nim pokrzywdzone osoby mają znacznie większe szanse na uzyskanie odszkodowania. Pozwy grupowe wychodzą taniej niż koszty pozwów indywidualnych. W przypadku tych drugich musielibyśmy zapłacić pięć procent od odszkodowania, a w przypadku pozwów zbiorowych ponosimy tylko dwa procent. Dzięki temu ogólnie ich koszty będą mniejsze, niż w przypadku, gdyby każdy chciał składać oddzielny pozew. Warto również wspomnieć, że zazwyczaj pozwom zbiorowym towarzyszy zainteresowanie mediów. Zwłaszcza roszczenia grupowe przeciwko dużym korporacjom stają się dla mediów. Można uznać że jest to następny atut pozwów zbiorowych. Dzięki takiemu zainteresowaniu mediów jeżeli osoby poszkodowane są dobrze przygotowane, to tego typu procesy jest znacznie łatwiej wygrać. Podsumowując pozwy grupowe stanowią lepsze rozwiązanie niż pozwy indywidualne. Występując z roszczeniem grupowym będziemy mieli duże większe szanse na uzyskanie odszkodowania. W najbardziej znanych przypadkach pozwów zbiorowych, wnoszonych w innych krajach kwoty odszkodowań często kończyły się na wielu milionach, a nawet miliardach. Wiemy ponadto, że „w grupie raźniej”. Większy zasięg sprawy i nagłośnienie jej przez media może przynieść jeszcze inną korzyść. Zdarza się wtedy często, że nieuczciwe firmy stojąc przed obliczem pozwu zbiorowego, decydują się pójść na kompromis i wypłacają odszkodowania bez rozprawy, tak żeby osoby pokrzywdzone wycofały pozew.

Zdarza się że dużo osób w naszym kraju czuje, że zostało potraktowane niesprawiedliwe. Dotyczy to różnych osób czasami są to pracownicy, którzy czuli się wykorzystywani przez pracodawców, ale także zwykli konsumenci, którym na przykład nie uznano słusznej reklamacji. Jeszcze nie tak dawno takie poszkodowane osoby mogły występować do sądu jedynie indywidualnie. Na szczęście ostatnio zmieniły się nieco przepisy, a mianowicie zostały dodane pozwy zbiorowe. Dzięki nim obecnie poszkodowani, mogą się łączyć w grupy i wspólnie przedstawiać swoje zdanie w sądzie. Wiemy niestety, że nie ma rzeczy i systemów idealnych. Tak samo sprawa wygląda z pozwami grupowymi. Zasadniczą i chyba największą wadą jest to, że jest do nich wymagane minimum dziesięć osób. Czasami jednak przedsiębiorstwa zatrudniają mniejszą liczbę osób i czasami pozew grupowy mógłby zostać złożony, ale po prostu brakuje do niego kilku osób. W związku z tym pojawiają się opinie, że można by było zmienić jeszcze ten zapis w ustawie, tak aby z pozwami grupowymi mogła występować jeszcze mniejsza ilość osób. Kolejnym minusem tej ustawy jest fakt, że przy pozwie zbiorowym wywalczone odszkodowanie musi zostać podzielone równo pomiędzy wszystkie osoby w grupie. W wielu przypadkach jest to nieco niesprawiedliwe, bowiem niektórzy mogą być bardziej poszkodowani, inni z kolei mniej. Dlatego część wniosków, które mogłyby być pozwami grupowymi, nimi nie są. Dzieje się tak dlatego, że sami poszkodowani nie mogą się między sobą porozumieć, i decydują się występować z pozwem indywidualnym. Należy jeszcze wspomnieć o zapisie, który mówi, że sąd od powoda może zażądać kaucji zwrotnej w wysokości nawet 10% wartości rozprawy. Mimo tych pojawiających się wad z pewnością należy przyznać, że ustawa regulująca pozwy grupowe była w naszym kraju bardzo potrzebna. Dzięki niej mamy znacznie uproszczone zadanie przy dochodzeniu swoich praw. Wiadomo, że konieczne mogą być pewne zmiany, ale z drugiej strony cieszmy się że przynajmniej w takiej formie jest ta ustawa.

W bardzo wielu krajach już od wielu lat bardzo dużą popularnością cieszą się pozwy grupowe. U nas są one nowością. Nasz Rząd wprowadził ustawę, która pozwala na wykorzystanie tego bardzo dobrego narzędzia w potyczkach prawnych. Wykorzystując odszkodowania grupowe, poszkodowane osoby mogą się łączyć w grupy, i razem oskarżać nieuczciwą firmę. W bardzo znacznym stopniu zwiększa to ich szanse na wygraną. Wraz z uchwałą o pozwach grupowych zostały uchwalone różne zasady, które precyzują jakie warunki powinny zostać spełnione, aby sąd przyjął nasz pozew zbiorowy. Zanim staniemy do walki na drodze sądowej powinniśmy je dokładnie przeanalizować bowiem pozwy grupowe różnią się zdecydowanie od pozwów indywidualnych. Na początku warto sobie odpowiedzieć na pytanie przeciwko komu można wystąpić, za pomocą pozwów grupowych. Należy zacząć od tego, że aby pozew zbiorowy został rozpatrzony musi złożyć go grupa przynajmniej 10 osób. Osoby te muszą być pokrzywdzone przez jednego pracodawcę bądź jedną jakąś firmę. Należy wiedzieć, że wszyscy dochodzący roszczeń muszą się zgodzić na jednakową wysokość zadośćuczynienia. W przypadku zasądzenia odszkodowania jest ono dzielone równo pomiędzy wszystkich poszkodowanych. Grupą tą mogą być ludzie, którzy pracowali dla jednego pracodawcy, bądź też na przykład konsumenci, którzy zostali oszukani przez tę samą firmę. Ciekawostką jest to, że nasze prawo przewiduje, że takie pozwy można wystosować przeciwko firmom, ale również przeciw osobie prywatnej. Unikamy więc ograniczeń dotyczących tego kogo można pozwać. Pozwy grupowe stają się bardzo popularne odkąd tylko pojawiła się możliwość ich składania. Koniecznie warto wziąć je pod uwagę, gdyż jak pokazuje ich historia w innych krajach są one niezwykle skuteczną bronią przeciw nieuczciwym korporacjom czy też pracodawcom. Już pierwsze pozwy grupowe, pokazują, że firmy muszą się z nimi liczyć, bowiem dzięki nim znacznie łatwiej możemy uzyskać należne nam zadośćuczynienie.

Pozwy zbiorowe w praktyce. Kopiowanie i wykorzystanie materiałów bez zewolenia zabronione.